Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I dag är det Tobaksfria dagen – Världshälsoorganisationens dag för att påminna om riskerna med tobak. Årets tema är tobakens påverkan på våra lungor och hur vår livskvalitet påverkas när vi inte kan andas ordentligt.

Tobaksrökning är den största orsaken till att drabbas av lungcancer och även till att drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Om en person börjar röka som ung ökar risken för utvecklande av lungsjukdomar eftersom att lungornas utveckling försämras. Bäbisar i mammans mage och barn som utsätts för rök av till exempel rökande föräldrar har ökad risk att få sämre fungerande lungor och ökad risk för utveckling av astma jämfört med bäbisar och barn som inte utsätts för rökning. Globalt dör ca 165 000 barn innan de fyllt 5 år på grund av luftvägsinfektioner som är orsakade av passiv rökning.

Tobaksprodukter påverkar även på andra sätt. Till exempel ökar barnarbetet inom tobaksindustrin. Minst 1,3 miljoner barn under 14 år uppskattas arbeta på tobaksodlingar. Odlingarna upptar en stor areal jordbruksmark som hade kunnat användas för att odla andra grödor. Produktionen ger upphov till lokala utsläpp som påverkar vatten och luft. Dessutom är de globala klimatutsläppen från produktion och konsumtion av tobak betydande och kan jämföras med tre miljoner transatlantiska flygningar. Globalt konsumeras 6 250 000 000 000 cigaretter per år, och bara fimparna från dessa ger upphov till 340–680 miljoner kg avfall. Fimpar består av cellulosa och innehåller 7000 giftiga och cancerogena ämnen som sedan sprids med luft och vatten.

Det kan ibland vara svårt att sluta med tobaksprodukter och man kan behöva stöd och hjälp för att hålla motivationen uppe. Det finns hjälp att få på bland annat Sluta röka linjen, 020-84 00 00, UMO (ungdomsmottagningarnas webbsida) och 1177 , även hälsocentralerna i kommunen kan stötta vid rökstopp. Samtalsstöd för dig som vårdnadshavare finns på A non smoking generations webbsida.

Vid frågor kontakta
Miljöstrateg Gunilla Jonsson, tfn 0278-257 27
FolkhälsostrategAnna-Maria Säll, tfn 0278-256 33