Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Idag lanserades Lämna synpunkt, en helt ny e-tjänst, i vår e-tjänstportal Mina sidor. Där kan du enkelt lämna in synpunkter till oss på Bollnäs kommun.

Genom att vi systematiserar hanteringen av inkomna synpunkter får vi vägledning i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi kan därigenom följa upp och lära oss av de synpunkter som du som medborgare har på våra verksamheter. Det medför också att du som medborgare kommer till tals och kan påverka frågor som berör dig. Vi ser alla synpunkter som pusselbitar i utvecklingen och förbättringen av verksamheten. När vi regelbundet gör en sammanställning och analyserar inkomna synpunkter kan vi se mönster eller trender som visar på brister i verksamheternas kvalité. Det ger oss bland annat bättre förutsättningar att göra hållbara åtgärder.

– Det ska vara enkelt att lämna in en synpunkt. I vår nya e-tjänst har du, genom att logga in, möjlighet att följa ditt ärende och ha dialog med den som handlägger ärendet direkt i e-tjänsteplattformen. Du kan också välja att få svar via e-post, bli uppringd eller få svar via brev. Självklart kan du som lämnar en synpunkt vara anonym, men då får du heller ingen återkoppling. En annan finess är att det finns en kartfunktion där du kan visa var din synpunkt hör hemma, om du har behov av det, berättar Andreas Öqvist, ansvarig för implementeringen av den nya e-tjänsten.

Vi har länge tagit emot synpunkter men inte hanterat dessa med ett gemensamt synsätt eller i ett kommungemensamt system. Uppdraget kom från kommunfullmäktige i oktober 2017.

Vi har även lanserat e-tjänsten där du som invånare kan anmäla nedskräpning till oss.