Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi har byggt två stycken mer trafiksäkra busshållplatser utmed Sjukhusvägen i höjd med Torsbergsgymnasiet. I och med det har vi tagit bort den enkelriktade infarten till Läroverksgatan från Sjukhusvägen och därmed frigjort plats så att två bussar samtidigt kan stanna för på- och avstigande passagerare. Busshållplatserna utrustas med väderskydd och är tillgänglighetsanpassade. Dessutom bygger vi den här veckan en anslutande gång- och cykelväg med belysning till busshållplatserna så att det blir så enkelt och säkert som möjligt för resenärerna.

Det här ytterligare är ett steg i att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i Bollnäs.

Busshållplatsen vid Torsbergsgymnasiet

Dela på Facebook