Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Vi har tidigare berättat om att vi arbetar med att förbättra Trädgårdsgatan i centrum. Vi kommer inte riktigt hinna klart det arbetet innan vädret sätter stopp utan kommer att behöva färdigställa gatan våren/sommaren 2020. En av fastighetsägarna utmed gatan kommer att göra underhållsarbeten på sina två fastigheter vilket tillsammans med vårt arbete innebär stora störningar i trafiken utmed Trädgårdsgatan fram till snön kommer.

trädgårdsgatan webb