Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

En mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans kan föra samtal och mingla om frågor som rör dig, ditt företag och kommunens utveckling.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka, kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden. Varje månad får du träffa engagerande och intressanta föredragshållare som pratar om viktiga frågor som rör kommunens utveckling och dig som driver företag. 

Tillsammans kan vi föra kommunen och näringslivet framåt med ett bättre företagsklimat som resultat.

Plats: Caféterian i Bollnäs Stadshus
Tider: Drop in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: Start kl 17,  ca 15-20 minuter långt. 

Tema: Ett mångkulturellt näringsliv

I Bollnäs finns många människor som är utrikesfödda och som bär på idéer som tillvaratagna och förädlade kan resultera i att nya företag startas. Då målgruppen tidigare saknats i de traditionella stödsystem som har till uppgift att underlätta för dem som vill starta företag, valde kommunen att göra en riktad insats med fokus på nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda.

Resultatet har inte låtit vänta på sig och efter att drygt 900 deltagare med bakgrund från ett 40- tal nationaliteter tagit del av satsningen, kan vi konstatera att redan nu har ett 30- tal nya företag startats. Företag som genererar ekonomisk- och sysselsättningsmässig tillväxt i kommunen och som bidrar till branschutveckling och förnyelse.

Tommy Henriksen som arbetar med detta berättar mer och informerar om arbetet som lagt grunden för människor att kunna förverkliga sina idéer till en verksamhet av något slag i Bollnäs kommun.

Mer information och fler datum för vårt Företagarcafé hittar du på www.bollnas.se/foretagare

Välkommen!