Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vi är en del av om Biosfärsområde Voxnadalen. Nu finns det en film som visar hur biosfärsområdet förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar samarbeten för en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Området utgår huvudsakligen från älven Voxnans avrinningsområde och berör delar av de fyra kommunerna Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, och Rättvik.Mer information om Biosfärsområdet Voxnadalen