Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Vi är en del av om Biosfärsområde Voxnadalen. Nu finns det en film som visar hur biosfärsområdet förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar samarbeten för en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Området utgår huvudsakligen från älven Voxnans avrinningsområde och berör delar av de fyra kommunerna Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, och Rättvik.Mer information om Biosfärsområdet Voxnadalen