Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Om du i närings- eller hobbyverksamhet planerar att hantera, köpa, sälja eller skänka bort livsmedel, då kan du enligt lag behöva göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. De flesta verksamheter ska anmälas till kommunen men det finns verksamheter som ska anmälas till Länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning krävs vid start av nya livsmedelsverksamheter men även vid ägarbyten eller byte av företagsform.

Anmäl i tid och undvik straffavgift
För att vara säker på att inte behöva betala straffavgift ska du lämna in anmälan senast två veckor innan du startar. Startar du innan du har gjort en anmälan riskerar du att få betala en straffavgift. Straffavgiftens storlek kan vara från 2 500 kr upp till 75 000 kr.

Exempel på vad som vanligtvis behöver anmälas hos kommunen för registrering
Restaurang, café, livsmedelsbutik, pizzeria, gatukök, bageri, snabbmatställe, småskalig livsmedelstillverkning, food truck eller annan mobil livsmedelsverksamhet, internetförsäljning av livsmedel, kök/servering i offentlig verksamhet, ideella föreningar som hanterar livsmedel och vissa dricksvattenanläggningar.

Hur gör jag en anmälan?
Du kan göra din anmälan på minasidor.bollnas.se eller via blankett som du hittar på samma ställe.

Mer information
Läs mer om vilka regler som gäller för livsmedels- företagare och om hur du gör en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Kontakt
Telefon (växel): 0278-250 00
E-post: miljo@bollnas.se

Bild på en expedit i ett café

Dela på Facebook