Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Här kommer en kort rapport:
Den här veckan har vi lagt fjärrvärmeledningar som ska ge markvärme på området.

Fjärrvärmeledningar i marken vid resecentrum

Vi har även arbetat med montering och gjutning av byggnadsdelar på dockningsstationen.

Byggröra inne i vänthallen för bussar

Taket på dockningsstationen

Vi har också gjort öppningen på gaveln på stationshuset för att göra plats för vindfång och dörrpartier in till väntsalen.

Öppningen på stationshuset