Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

På måndagen träffade kommunchefens beredningsgrupp samtliga kommunala bolagschefer för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser. Kommunkoncernen kommer att träffas regelbundet framöver.

Så här ser arbetet ut i våra verksamheter just nu:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för fullt med planering för att kunna hålla skolverksamheten igång så långt som möjligt, även om många blir sjuka. De förbereder också för ett läge med enbart omsorgsverksamhet för barn med vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner.
  • Socialförvaltningen har väldigt goda och väl inarbetade rutiner vilket gör att de i nuläget, trots viss personalfrånvaro, har läget under kontroll.
  • Planering pågår för att prioritera eventuella stängningar av verksamheter, samt förflyttning av personal mellan förvaltningar om läget skulle förvärras. Personal kan komma att tillfälligt omplaceras för att avlasta vårdpersonalen med enklare arbetsuppgifter så att vårdpersonalen kan fokusera på att vårda brukarna.
  • Politikerna arbetar med att säkra upp beslutsprocesserna i händelse av stor sjukfrånvaro. Politiska beslut som inte måste tas just nu flyttas fram för att minska arbetsbördan för tjänsteorganisationen som istället behövs i hantering och planering av åtgärder med anledning av covid-19.

Vi följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.

Till sidan om Covid-19

Dela på Facebook