Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Avverkningen är klar och nästa etapp är att schakta bort all sten, stubb och vegetation.

Det finns väldigt mycket sten på området. Det positiva med det är att vi kan krossa ner stenarna och återvinna materialet i vägkonstruktionerna som vi ska bygga genom det nya villaområdet. Det tråkiga är att vi måste krossa stenarna på plats och detta kommer tyvärr att kunna upplevas som störande för de som är närboende. Arbetet kommer dock att ske enbart under dagtid.

Vi kör igång med att spräcka de större stenarna redan under vecka 13 och arbetet beräknas pågå under cirka 3-4 veckor. Själva krossningen beräknas komma igång under april/maj och bedöms pågå i cirka 2-3 veckor.

Tidigare nyheter på ämnet
Nu startar vi arbetet med att färdigställa tomterna på Ren 200205
Vi avverkar på Ren 200205
Vi storsatsar på Ren 190719

Detaljplan