Har du frågor om Covid-19?

Bygget flyter på bra och förskolan med arbetsnamnet Nya Pionen beräknas att stå färdig enligt tidsplanen, så länge inte covid-19 gör att läget förändras. Besiktning av huset kommer att ske i slutet på april medan utemiljön kommer färdigställas innan sommaren. Tack vare den milda vintern har det gått snabbare än beräknat att påbörja bygget av lekutrustning utomhus. Målning av fasaden kommer att ske lite längre fram när det blivit lite varmare väder.

nya hedhamre webb

Tidigare nyheter om bygget av den nya förskolan
Byggnationen av den nya förskolan på Hedhamre har kommit långt
Första spadtaget för byggnationen av förskolan Nya Pionen
Nära byggstart för Nya Pionen