Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, skola och fritidshem fatta beslut om att stänga verksamheten. I en sådan situation måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för sina barn.

Vad som är samhällsviktig verksamhet ska i det här sammanhanget bedömas av den som är verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter, information och stödmaterial som du hittar på MSB:s webbplats.

Så bedömer du om din verksamhet är samhällsviktig
Redan nu behöver du som är verksamhetsutövare göra en bedömning av om din verksamhet är samhällsviktig. Bedömningen gör du med hjälp av stödmaterialet från MSB. 

Om du bedömt att din verksamhet är samhällsviktig
Då bör du identifiera den personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå. Undersök sedan vilka av dessa som idag är vårdnadshavare och som kan vara i behov av omsorg om barn vid en stängning av förskola, skola och fritidshem. Du bör meddela dem att de kommer att behövas i verksamheten även vid en skolstängning. Informera också om att de kan anmäla behov av omsorg om de inte kan ordna omsorgen om sina barn på annat sätt. Tänk på att personer i riskgrupper inte ska anlitas som barnvakter!

Anmäla behov av omsorg
Det är vårdnadshavaren som anmäler behov av omsorg vid skolstängning. Anmälan görs till Bollnäs kommun via kommunens webbplats. Ansökningsinformationen publiceras först om en skolstängning är aktuell.

Beslut om vilka barn som får omsorg fattas av skolhuvudmannen. Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare kan bli kontaktad för att styrka att vårdnadshavarens arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Ingen sådan information ska skickas till huvudmannen, du blir uppringd om vi behöver dina uppgifter.

Till sidan om Covid-19