Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I går träffade kommunledningen tillsammans med Näringslivs- och utvecklingskontoret Företagarnas styrelse via ett digitalt möte. Vid mötet presenterade kommunen ett antal extraordinära åtgärder som genomförs i samband med Covid-19 med syfte att underlätta för näringslivet. Insatserna pågår löpande och kompletteras allt eftersom med anpassade åtgärder.

pdfPresentationen i sin helhet.
I presentationen finns en sida som informerar om arbetet som tillsammans med näringslivet resulterat i broschyren Välkommen till Bollnäs, möjligheternas kommun

Kontaktuppgifter till Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se

Till sidan om Covid-19