Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Konflikter har en längre tid funnits på flera orter i Bollnäs kommun men främst på Gärdet med höga ljudvolymer mellan motorburen ungdom och närboende. Vi tar dessa problem på största allvar. Bollnäs kommun och Polisen har med anledning av detta genomfört och kommer att genomföra ett antal åtgärder:

Den lokala ordningsstadgan har ändrats
Främst på två punkter:

  • Området har utökats att förutom centrum omfatta Gärdet med avgränsningen Sjukhusvägen- Hedhamregatan och Fabriksgatan. Området innefattar Solrosen, samt parkeringarna utanför Cirkle K, OK och ICA Kvantum.
  • Inom området är det förutom förbjud att konsumera alkohol även förbjudet att spela störande musik kvälls- och nattetid.

Den som bryter mot dessa regler kan bötfällas av Polisen

På parkeringen utanför Cirkle K har införts begränsningar för parkering kvällar och nätter

Överträdelse mot detta kan ge böter.

Polisen kommer på ett mer strukturerat sätt använda sin verktygslåda för att minska problemen
Bland annat kommer man att kontrollera fordonens laglighet, nykterhet, förekomst av alkohol och droger (särskild då minderåriga är inblandade), brott mot de lokala ordningsföreskrifterna.

Åtgärder kan vara böter, omhändertagande, avvisning från platser mm.

Bollnäs kommun och Polisen har träffat representanter för de motorburna ungdomarna
Vi har där gemensamt diskuterat problemen och vilka åtgärder som kan behövas för att undvika framtida konflikter.

Bollnäs kommun har träffat Bollnäs Motorklubb
Syftet var att undersöka möjligheten att motorklubben kan erbjuda motorintresserade ungdomar möjligheter att utveckla sitt motorintresse. Ett positivt möte som kommer att följas av möten med ungdomar och Motorklubben.

Bollnäs kommun kommer att träffa några av de medborgare som på olika sätt upplevt sig störda
Syftet är att få en bredare bild av problematiken och ett bättre underlag till kommande åtgärder.

Sammantaget tror vi att ovanstående åtgärder kommer att kunna bidra till en minskning av problemen och en mer konstruktiv utveckling i Bollnäs.

Marie Centervall, kommunalråd (S)
Benny Engberg, kommunalråd (BP)
Helena Sundberg, Kommunpolis
Bosse Wallbäcks, tf Kommunchef

Benny, Helena, Marie och Bosse utanför stadshuset i Bollnäs

Dela på Facebook