Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Tisdag den 29 september slås portarna upp till en moderniserad simhall i Arbrå som fått både en rejäl uppfräschning och nya, generösare öppettider.

Simhallen som byggdes 1972 har rustats upp till modern standard. De bägge bassängerna har klätts in i stål – ett välbeprövat sätt att renovera äldre bassänger på. Ytskikt och belysning kring bassängerna är utbytta och en tillgänglighetsanpassning har gjorts i form av ett nybyggt omklädningsrum med RWC-toalett och dusch i direkt anslutning till simhallen. Även ventilation, reningsverk, klortillverkning och andra driftskomponenter har anpassats till de nya bassängkonstruktionerna.

Projektet har i det stora hela flutit på enligt planerna och projektansvarige fastighetsförvaltaren Petter Bäckebjörk är nöjd med resultatet.

– Slutbesiktningen är gjord och entreprenören har i dagarna överlämnat anläggningen till oss. Det enda som återstår nu är några finjusteringar som behöver göras för att säkerställa driften, säger Petter Bäckebjörk.

Renoveringen var nödvändig för att även fortsättningsvis kunna erbjuda skolor, föreningsliv och allmänhet tillgång till den välbesökta simhallen som lockar badgäster inte bara från närområdet utan även från grannkommunerna. Under renoveringstiden har badgäster, skolor och deltagare i simundervisning och andra ledarledda aktiviteter i badet hänvisats till simhallarna i Bollnäs och Kilafors. I och med nyöppningen kommer simundervisning, motionssim och andra folkhälsoaktiviteter att kunna starta upp igen, om än med vissa restriktioner med anledning av den pandemi som fortfarande pågår.

– Ja visst är det lite speciella tider att nystarta i, säger Anna Hammarström, fritidschef i Bollnäs kommun. Men med tanke på hur vi alla i samhället har påverkats av pandemin och hur vi i Fritidsenheten har behövt omfördela våra resurser det senaste halvåret så är det förstås extra positivt att vi har kunnat slutföra det här projektet så pass planenligt och punktligt som vi gjort. Det är bara några leveranser som blivit lite försenade under sommaren som gör att vi behöver öppna lite senare än planerat.

Det stora invigningskalaset som anläggningschef Andreas Fernlund och badmästarna i Arbrå hoppats kunna bjuda in till i samband med nypremiären är dock skjutet på framtiden.

– Vi följer även fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer på anläggningen och förbereder oss just nu för att kunna starta upp verksamheten på ett säkert sätt för alla besökare, säger Andreas Fernlund. Förstärkta städrutiner, information till besökare och påminnelser om att vi alla måste fortsätta att hålla avstånd till varandra och stanna hemma när vi är sjuka är några av de åtgärder som ingår i detta. Att begränsa antalet besökare som badar och byter om samtidigt är en annan nödvändig åtgärd. När maxantalet besökare är nått kommer därför badtiden att begränsas till två timmar per badgäst, och principen ”en ut, en in” kommer att tillämpas om eller när simhallen är fullsatt.

– Vi vet att nyöppningen är efterlängtad av många, och vårt mål är förstås att alla som är nyfikna och vill bada i Arbrå ska kunna göra det – men inte samtidigt, säger fritidschef Anna Hammarström. Personalen i Arbrå kommer att arbeta för att skapa en förståelse för situationen bland besökarna, och för att tillsammans med alla som kommer för att njuta av vår fina simhall kunna skapa en trygg och trivsam miljö. Inför höstens nystart har vi också utökat öppettiderna, främst kring helgerna, för att bättre kunna tillgodose den stora efterfrågan som finns på att kunna besöka den här familjära och populära simhallen, inte minst bland barnfamiljer.

Badmästare Mårten Johansson och anläggningschef Andreas Fernlund sätter nu de sista detaljerna och förberedelserna inför nyinvigningen av Arbrå Simhall.

Badmästare Mårten Johansson och anläggningschef Andreas Fernlund sätter nu de sista detaljerna och förberedelserna inför nyinvigningen av Arbrå Simhall.

Anläggningschef Andreas Fernlund och hans rutinerade personalstyrka i Arbrå Simhall ser fram emot fram emot att åter få välkomna både gamla och nya badgäster.

Anläggningschef Andreas Fernlund och hans rutinerade personalstyrka i Arbrå Simhall ser fram emot fram emot att åter få välkomna både gamla och nya badgäster från och med den 29 september, även om den planerade folkfesten i samband med öppningen är skjuten på framtiden.

Projektansvarige fastighetsförvaltaren Petter Bäckebjörk står vid poolkanten.

Snart öppnar Arbrå Simhall efter en omfattande renovering av bassängerna. Ytskikten i simhallen har fått ett rejält ansiktslyft.

Dela på Facebook