Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Sommaren på Solrosen har tack vare vårens konstruktiva samarbete och planering varit väldigt lyckad och uppskattad. Alla inblandade aktörer har bidragit på ett positivt och konstruktivt sätt. Solrosen har varit mycket populär med många spontanbesökare, mängder av organiserade aktiviteter och massor av utlåning av utrustning från Fritidsbanken. Visst har det förekommit problem men det är ofrånkomligt med så många besökare och att Solrosen är en öppen anläggning. Vi tar med oss dessa erfarenheter inför planeringen av nästa säsong.

Vårt beslut att tillåta BMX-cyklar och kickbikes i skateparken ledde till ett missnöje hos skejtarna. Tack vare att Gumpels öppnade sin anläggning under sommaren kunde konflikten delvis lösas.

Föreningsalliansen/Fritidsbanken har tillsammans med föreningslivet gjort ett jättejobb på plats med både aktiviteter och utlåning av utrustning. Exempel på aktiviteter är fotbollsfritids/fotbollsskola och ”fair play-aktiviteter”. Fritidsenheten har genomfört ett antal åtgärder kring anläggningen som stimulerat vuxna att uppehålla sig runt Solrosen, något som vi fått beröm för från många. Dessa åtgärder har tillsammans bidragit till en ökad vuxennärvaro på platsen vilket i sin tur är en positiv utveckling. Även socialtjänstens familjebehandlare och alkohol- och drogterapeuter varit på Solrosen för uppsökande arbete vilket mottagits positivt. Fritidsledarna har ökat sin närvaro och de bekräftar att även de har sett fler vuxna/familjer på Solrosen jämfört med förra året. Polisen har haft en ökad närvaro vid Solrosen under sommaren och har hanterat några händelser.

Sammantaget har denna sommar inneburit ett stort steg framåt för att göra Solrosen till en både attraktivare och tryggare plats att vistas på. Vi kommer tillsammans att utvärdera och genomföra ytterligare förbättringar till nästa sommar.

/Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef

Tidigare artiklar på ämnet
Insatser för Solrosen, maj 2020
Regler vid skateparken på Solrosens IP, juni 2020

Dela på Facebook