Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I två dagar har ett 20-tal av våra medarbetare inom äldreomsorgen fått utbildning inom digital teknik och kan efter genomförd utbildning titulera sig som teknikcoach inom Bollnäs kommuns äldreomsorg.

Varför satsar Bollnäs kommun på digital teknik?
Vi vet att användandet av välfärdsteknologi och olika former av digitala hjälpmedel inom särskilda boenden och hemtjänsten ökar. Dessutom vill vi ligga i framkant och ständigt utveckla våra verksamheter. I och med det har vi behov av att Bollnäs kommuns medarbetare inom äldreomsorgen får ökad kompetens kring olika digitala hjälpmedel. Den digitala tekniken förbättrar ofta livskvaliteten för äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Exempel på sådan teknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, appar och digitala signeringar. Den digitala tekniken ger ökad trygghet, delaktighet och självständighet för brukarna. Genom den här utbildningen hoppas vi säkerställa att digitaliseringens möjligheter fortsätter att nå ut till alla i verksamheten på ett positivt sätt.

Deltagare på utbildningen

– Framtidens vård och omsorg kommer att behöva fler medarbetare som har kunskap om välfärdsteknologi, därför genomförs den här satsningen. Medarbetarna som genomför den här utbildningen får en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och hitta nya användningsområden för digital teknik i våra verksamheter, säger Katarina Sandström enhetschef inom Bollnäs kommuns äldreomsorg.

– Teknikcoachernas roll handlar om att skapa förståelse för och kunskap om den digitala tekniken som används. De ska även ge sina medarbetare teknikstöd på respektive arbetsplats. I första hand ska teknikcoacherna driva utvecklingsarbetet framåt när det gäller digital teknik och medverka till att verksamhetens mål kring detta uppfylls, säger Linnea Lindqvist enhetschef inom Bollnäs kommuns äldreomsorg.

Vad fick deltagarna lära sig under utbildningen?
Under utbildningsdagen fick deltagarna lära sig om olika typer av välfärdsteknologi och hur teknik och nya arbetssätt kan bidra till ökad trygghet och delaktighet. De fick även lära sig identifiera digitala lösningar som kan bidra till ökad livskvalitet för brukarna samt pedagogik för att kunna handleda på ett bra sätt. Dessutom fick de kunskaper inom IT- säkerhet och GDPR.

Föreläsare under dagen var Linnea Lindqvist och Katarina Sandström enhetschefer inom Bollnäs kommuns äldreomsorg, verksamhetsutvecklare Ingela Hedblom samt Sussanne Sjöliden utbildare från Lexinor. Utbildningen är finansierad av omställningsfonden.

 

Dela på Facebook