Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu med att utveckla en naturvårds- och grönstrukturplan för Bollnäs kommun. Syftet med planen är att kartlägga Bollnäs kommuns viktigaste natur- och grönområden samt att vara ett underlag för oss i vårt fortsatta arbete. Nu vill vi veta vilka grönområden som är viktigast för dig samt vad du tycker att vi kan utveckla i vårt framtida arbete med grönstruktur.

Vad är då grönstruktur?
Det är alla ytor med grönska i främst tätortsnära miljöer. Det kan vara anlagda parker, lekplatser, badplatser, utegym, motionsleder i skogen, utkiksplatser, elljusspår, idrottsytor, fotbollsplaner, bostadsgårdar samt gatumiljöer som gång- och cykelstråk, gator och torg.

Hjälp oss genom att fylla i enkäten

Enkäten är öppen till söndag den 18 oktober.

 

Dela på Facebook