Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Med anledning av de senaste artiklarna på helahalsingland.se och i tidningen Ljusnan vill vi poängtera att det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling sker i vår organisation.

Sedan några år tillbaka arbetar vi aktivt med att motverka sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Bland annat genom utbildning för alla chefer samt att vi tagit fram riktlinjer och rutiner för hur vi ska agera om något ändå händer.

Det viktigaste av allt är att vi alla medarbetare på alla nivåer i Bollnäs kommun känner sig trygga i organisationen och att vi kontinuerligt arbetar förebyggande och främjande så att sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling aldrig sker. Vi uppmanar våra medarbetare att anmäla om de märker att sådant förekommer.

Vi har också med stor delaktighet bland våra medarbetare ganska nyligen tagit fram Bollnäs Kommuns gemensamma värdegrund som vi arbetar med att implementera.

Genom dessa åtgärder arbetar hela organisationen kontinuerligt med att synliggöra normer och värderingar som inte hör hemma i vår organisation. Ett arbete som alltid måste pågå.

Helena Björkman, kommunchef
Roger Fält, personalchef
Marie Centerwall, kommunalråd

Dela på Facebook