Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bland annat har området för allmän plats utökats till att förutom centrum även omfatta Gärdet. 

Beslut om revidering togs i samband med att vi fick in ett medborgarförslag om fyrverkerier. Under revideringen såg vi även över delen om begränsningar om ljud på offentlig plats och alkoholförtäring på allmän plats. Revideringen har gjorts i dialog med Polisen.

Alkoholområde2020 stor

Vi har tagit fram frågor och svar kring de nyligen antagna allmänna lokala ordningsföreskrifterna för att göra det lite mer begripligt:

Hög musik får inte spelas på offentliga platser utan Polismyndighetens tillstånd. Men vad är egentligen en offentlig plats?

Offentlig plats är, utöver det som anges som allmän plats, platser och besöksanläggningar som är till för allmänheten. Exempel på offentliga platser i Bollnäs är Sveriges bästa resecentrum, Travbanan och Krokanen. Offentliga platser i Bollnäs kommun ägs oftast av oss, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Allmän plats är gator, vägar, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I Bollnäs kommun räknas allmän plats det som finns innanför den röda markeringen i kartan ovan.

Det är förbjudet att förtära alkohol på allmän plats heter det som bekant. Men vad betyder det i Bollnäs stad?

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får du inte dricka alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent inom området på kartan (ovan) annat än i samband med tillåten utskänkning. Samma sak gäller vid Karlslundsbadet/Karlslundsparken och inom samtliga kyrkogårdar inom Bollnäs kommun.

Inom området är det förutom förbjud att konsumera alkohol även förbjudet att spela störande musik kvälls- och nattetid. Den som bryter mot dessa regler kan bötfällas av Polisen.

Det finns privata fastigheter inom området som benämns som allmän plats. Där bestämmer markägaren själv. Allmänheten har inte fritt tillträde till de privata fastigheterna inom ytan.

Vad är det egentligen för skillnad på offentliga platser, allmän plats, tätort och privat mark?

Allmän plats är gator, vägar, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I Bollnäs kommun räknas allmän plats det som finns innanför den röda markeringen i kartan ovan.

Offentlig plats är, utöver det som anges som allmän plats, kommunala och privata platser och besöksanläggningar som är till för allmänheten. Sveriges bästa resecentrum, Travbanan och Krokanen är exempel på offentliga platser i Bollnäs.

En tätort är ett tätbebyggt område och definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.

privat mark bestämmer markägaren själv. Allmänheten har inte fritt tillträde till de privata fastigheterna inom ytan som benämns som allmän plats. 

Vilka nya bestämmelser gäller kring fyrverkerier?

Du får endast använda pyrotekniska varor på offentlig plats mellan 21.00 – 02.00 på nyårsafton utan att behöva ansöka om tillstånd från polismyndigheten i Bollnäs. Det är dessutom alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom 200 meter från förskolor, skolor, vård- och omsorgsverksamhet, kyrkogårdar och begravningsplatser samt djurhållande verksamheter såsom lantbruk, ridhus och stall.

Är du hundägare? Har du koll på bestämmelserna kring hundar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna?

  • Hundar ska hållas kopplade inom Bollnäs, Arbrå och Kilafors tätort.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundbajset ska plockas upp i tätorterna Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta.
  • Hundar får inte medföras på kyrkogårdar i Bollnäs kommun.

Gäller inte servicehund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

 

De nya Allmänna lokala ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020.

Läs mer om de åtgärder mot störningar från motorburen ungdom i Bollnäs i en artikel som publicerades i somras.