Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Det har uppkommit en diskussion på sociala medier under förra veckan som behandlar ämnet att Bollnäs kommun bör upphandla kor.

Kostenheten har tidigare utrett denna möjlighet och kom fram till det här:

  1. Bollnäs kommuns kostenhet upphandlar idag redan 30% från lokala leverantörer, majoriteten av allt kött som upphandlas är lokalt från leverantörer såsom Tillmans Charkuteri och Siljans Chark. Tillmans Chark är ett lokalt företag i Bollnäs som tillverkar produkter från råvara till färdig produkt där de får kött från Delsbo slakteri som i sin tur får djur från gårdar runtomkring i Hälsingland och Gästrikland. Siljans Chark är precis som Tillmans ett företag som tillverkar produkter från råvara till färdig produkt, de är placerad i Dalarna och får djur från lokala gårdar i Hälsingland och Gästrikland.
  2. Det finns vissa praktiska svårigheter med att ha egna kor. Leverans till och från slakteri, vem som ska stycka och hur ska vi förvara köttet. Idag får vi den styckningsdel eller produkt vi behöver levererat färskt från Tillmans Charkuteri eller Siljans Chark direkt ut till respektive kök. Vid slaktning av ett helt djur måste vi därför kunna förvara de delar vi inte behöver direkt på ett hygieniskt sätt, vilket skulle leda till att vi måste frysa köttet och förvara det någonstans som har kapacitet för upp till flera ton kött.
  3. Enligt uttalande från Härjedalens kommun har det uppskattas att 10 kor kostar omkring 200 000 kr, vilket skulle leda till att kostnaden för Bollnäs kommun skulle bli mellan 1 800 000 – 2 400 000 kr per år vilket kan ställas i kontrast med de 1 225 000 kr kommunen lägger idag. Dessutom tillkommer vissa svårigheter avseende lagen om offentlig upphandling som kostenheten måste följa. Skulle kostnaden passera tröskelvärdet som ligger på strax över 2 000 000 kr måste anbudet vara öppet för hela EU, vilket skulle kunna medföra att kommunen har bönder och boskap från vilket EU-land som helst. Skulle kostnaden passera 600 000 kr skulle bönder från hela Sverige ha möjlighet att lägga anbud. Detta innebär att om vi ska kunna garantera att lokala bönder och lokal boskap kan kommunen som mest upphandla en tjänst med tre kor.

Kostenheten tycker att initiativ som värnar om miljön är viktigt och av den anledningen jobbar Bollnäs kommun med att ständigt försöka förbättra sig. Däremot anser kostenheten att det idag inte är aktuellt att köpa in kor. De anledningarna som Härjedalens kommun, som tidigare upphandlat kor, angett såsom lokalt kött och lokala arbetsmöjligheter är grunder som Bollnäs kommun tillgodosett flera år. Tillmans Charkuteri och Siljans Chark förser Bollnäs förskolor, skolor och äldreomsorg med lokalt kött och samtidigt erbjuder de flera arbetsmöjligheter för boenden i kommunen. Utöver miljö- och arbetsmöjligheter så skulle inköp av kor medföra ökade utgifter som behöver täckas upp, och genom att fortsätta samarbetet med de leverantörer vi har idag har vi möjlighet att behålla de priser vi idag erbjuder förskolor, skolor och äldreomsorg.

Kor på grönbete i Tönsen