Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu välkomnas personer från 60 till 64 år att boka tid för vaccination mot covid-19. Invånare i de tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid.

 Läs mer om hur du bokar tid på webbplatsen 1177

Kö för restvaccin
Person som ingår i den prioriterade fasen har även möjlighet att ställa sig i kö för eventuellt överblivet vaccin. Vardagar mellan klockan 8-12 kan du ringa 0278-25550 och ställa dig i kö för eventuella överblivna vaccindoser. Du behöver då på kort varsel kunna ta dig till Kulturhuset i Bollnäs.

OBS! Detta ersätter inte den ordinarie bokningen. 

Läs mer:
 Ställ dig i kö för restvaccin - endast personer inom den prioriterade gruppen

Just nu vaccineras:
  • Personer från 60 år och uppåt (födda under 1961 eller tidigare)
  • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som får dialysbehandling
  • Personer som har genomgått eller ska genomgå benmärgs- eller organtransplantation
  • Personer över 18 år med insats genom LSS eller personlig assistans