Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

På senare år har problematiken kring vattenskotrar ökat. Vattenskoteråkandet stör både livet under vattenytan och strandnära djurliv. Det har även en stor negativ ekologisk påverkan framför allt i grunda vattenområden. För oss människor uppstår en ökad fara för olyckor bland badande barn och vuxna då vattenskotrarna framförs nära badplatser eller när förarna har ett vårdslöst trafikbeteende.

En vattenskoter som körs fort i en sjö (foto)

Vilka regler gäller för att få framföra en vattenskoter?
För att få framföra en vattenskoter gäller en åldersgräns på 15 år. Den som framför en vattenskoter är farkostens befälhavare och har därmed samma ansvar som övriga fritidsbåtar på sjön. Föraren ska anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.
Läs mer om vad som gäller kring vattenskotrar på transportstyrelsen.se.

Polisen och Bollnäs kommun i samråd
Lokalpolisområde Hälsingland och representanter från Bollnäs kommun har träffats för att tillsammans titta på vad som skulle kunna göras för att råda bot på problemet. Det här är de aktiviteter som planeras i närtid:

 • Se till att inkomna synpunkter på störande eller vårdslöst framförande av vattenskotrar hanteras och åtgärdas skyndsamt i den mån det är möjligt hos Bollnäs kommun och Polisen.
 • Sätta upp bojar och skyltar vid badplatser som markerar att vattenskoteråkning är förbjudet.
 • Se över ytterligare vilka sjöar/vattendrag som kan/bör beläggas med motorförbud.
 • Ha samverkan med båtklubbar och fiskevårdsföreningar för att prata om frågan.
 • Ha kontakt med återförsäljare av vattenskotrar och inventera vilken typ av information som delas ut vid försäljningstillfället. Kan de göra något mera?
 • Kommunicera via digitala kanaler om vad man som vattenskoterförare behöver ta hänsyn till och vilka lagar som gäller.
 • Besluta om nya lokala föreskrifter behöver tas fram.

Några vattendrag som idag har en känd problembild med vattenskotrar i Bollnäs kommun är Varpen, Orbaden och Orsjön.

Det här kan du som privatperson göra om du störs av vattenskotrar
Om du störs av vattenskotrar eller upplever att föraren har ett vårdslöst trafikbeteende kan du göra en anmälan via 114 14 eller besöka en polisstation. Är det pågående eller akut ring 112. Det kan vara bra att poliser kommer till platsen, både för att dokumentera händelsen och för att kontrollera nykterheten av föraren.

Saker att tänka på om du ska göra en anmälan
Tänk på att dokumentationen viktig. Filma gärna! Skriv också ner för att minnas rätt.
Beskriv konkreta omständigheter i samband med händelsen:

 • Hur ser föraren ut eller vet du vem föraren är?
 • Hur långt ifrån de badande framfördes vattenskotern?
 • Hur framfördes vattenskotern?
 • Hur tog föraren hänsyn till personer i vattnet
 • Hur lång tid pågick det hela?
 • Var det barn i vattnet?
 • Hur många var i vattnet?
 • Hur långt från land framfördes vattenskotern?
 • Uppskattad hastighet
 • Finns det fler vittnen till händelsen?
 • Etcetera.

Du kan också lämna in en synpunkt till Bollnäs kommun.

Kontakt med återförsäljare
Vi har redan varit i kontakt med återförsäljare av vattenskotrar som uttrycker att de hoppas att alla tar sitt ansvar och efterlever gällande lag.

Inga dödsolyckor förra året
Ifjol skedde inga dödolyckor med vattenskotrar inblandade. Vii vill se samma bild även den här sommaren.

Bollnäs kommun och Lokalpolisområde Hälsingland önskar alla en fin sommar, trivs tillsammans och ta hand om varandra!