En anhörig kan behöva stöd och avlösning. En stund för sig själv, en längre avlösning eller bara få prata med någon som förstår hur man har det. Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet. Här presenterar vi vad vi kan erbjuda i form av anhörigstöd i Bollnäs kommun.

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt

 

 

Gilla oss på Facebook för information om anhörigstöd

 

Anhöriggrupper 
I en anhöriggrupp träffar du andra anhöriga som lever i liknande situationer. Det är ett tillfälle till utbyte av erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen med andra anhöriga. Att göra saker tillsammans, lära tillsammans och få information. Läs mer under Aktuellt just nu om de olika anhöriggrupperna.

 

Avlösning
Om du som anhörig behöver få möjlighet till egen tid kan vi erbjuda avlösning. Avlösningen kan ske i det egna hemmet eller vid anhörigstödets trygghetsplats på Våggatan 11. Avlösning är kostnadsfritt och avser tid från två timmar till två dygn. Vid avlösning på trygghetsplatsen utgår kostnad för mat.

 

Dagverksamhet
Dagverksamheten är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Anhörigstödets dagverksamhet arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, där målet är en trevlig och innehållsrik dag. Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11. Varje vecka har vi ett tema som verksamheten utgår från, läs mer här: pdfTema på dagverksamheten

 

 

Återkommande korttidsvistelse
Återkommande korttidsvistelse syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt till att avlösa den närstående. Platser för återkommande korttidsvistelse finns på Ängslunda. Klicka här för mer information: återkommande korttidsvistelse

 

Anhörigkonsulent
Anhörigkonsulent kan erbjuda:

  • råd och stöd i anhörigfrågor
  • enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva dina tankar och känslor kring din/er situation
  • hembesök
  • stöd vid olika former av myndighetskontakt

Anhörigkonsulent Åsa Svärd når du på 0278- 257 16

 

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterska kan erbjuda:

  • rådgivning
  • enskilda samtal
  • att efter önskemål göra hembesök eller ta emot besök
  • förmedla kontakter till sjukvård

Demenssjuksköterska Marianne Sundström når du på 0278-253 08

 

Broschyrer om anhörigstöd:

pdfAnhörigstöd på svenska

pdfAnhörigstöd på arabiska

pdfAnhörigstöd på somaliska

pdfAnhörigstöd på engelska

pdfAnhörigstöd på persiska

pdfAnhörigstöd på tigrinja

pdfAnhörigstöd på kurmanji

För utskrift av broschyrer med text på båda sidorna ställ in skrivaren på "dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida".