Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Enligt dricksvattenkungörelsen gäller följande gränsvärde för fluorid i dricksvatten för kommunala vattenverk, större vattenföreningar och offentliga lokaler (t ex byskolor): Över 1,5 mg/l bedöms vattnet som otjänligt.
 
För enskilda brunnar finns inget gränsvärde. Följande försiktighetsmått från Socialstyrelsen bör iakttas:
 
1,3 - 1,5 mg/ liter = Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock ej ges i större omfattning till barn under 6 månaders ålder
 
1,6 - 4 mg/ liter = Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 18 månaders ålder.
 
4,0 - 5,9 mg/liter = Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1,5 år.
 
6, 0 - = Otjänligt
 
 
 


ÄndamålFluorid 1,3-1,5 mg/ literFluorid 1,6-6 mg/ liter
Bordsdryck, saft mm Använd ej Använd ej
Oregelbundet mellan huvudmåltider Kan användas Endast enstaka tillfällen
Välling, modersmjölks-ersättning Använd ej Använd ej
Kräm,soppa, då och då
7 dar/ vecka
Kan användas
Använd ibland
Enstaka tillfällen
Använd ej
Annan matlagning, sås ex Kan användas Kan användas
Tandborstning Kan användas Kan användas