Miljömål
Bollnäs kommun antog år 2005 ett miljömål där det sägs att bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas. Vissa områden är prioriterade. Samhällsbyggnadskontoret inventerar fastigheter i kommunen som kan ha bristfälliga avlopp.

Inventering av enskilda avlopp
Alla enskilda avlopp (avlopp som inte är anslutet till kommunalt avloppsreningsverk) ska uppfylla en viss minimistandard. Denna minimistandard finns fastställd av Naturvårdsverket och består normalt av en slamavskiljare av viss storlek och konstruktion samt antingen en markbädd eller en infiltrationsanläggning. Även andra tekniska lösningar som uppfyller lagkraven finns nu på marknaden. Samhällsbyggnadskontoret kommer under de närmaste åren att inventera alla bristfälliga enskilda avlopp i kommunen.

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning
Förbättra ditt gamla avlopp
Innan du börjar åtgärda ditt gamla avlopp krävs oftast tillstånd från miljö- och byggnämnden. Du ska ha tillståndet klart innan du får börja gräva avloppet. En avgift för tillståndet tas ut. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt skede.

Anlägga ett nytt avlopp
Om du ska anlägga ett helt nytt avlopp med inkopplat WC krävs tillstånd för det. Du ska ha tillståndet klart innan du får börja gräva avloppet. En avgift för tillståndet tas ut. Är inte WC anslutet ska en anmälan göras. Anmälan ska lämnas in i god tid innan du planerar att börja gräva avloppet. En avgift för anmälan tas ut. Vid handläggning av ansökan kommer berörda grannar att höras skriftligt och få möjlighet att yttra sig i ärendet. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt skede.

Många gräventreprenörer har genomgått utbildning om anläggande av enskilda avlopp och kan ge råd när du ska göra om ditt avlopp.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt skede och lämna in en blankett för ansöka/anmälan om enskild avloppsanläggning. Andra blanketter som berör avlopp finner du på blankettsidan under rubriken "Vatten & avlopp".
 

Mer information
På avloppsguiden.se kan du få allmän information om enskilda avlopp. På avloppsguiden kan du också studera olika typer av enskilda avlopp och i marknadsöversikten bland annat se vilka produkter som finns på marknaden. Några tips om vatten och avlopp till dig som ska köpa/sälja hus. Du kan Testa ditt avlopp här !

Kontaktpersoner:
Björn Walldén, tfn 0278-255 02 (telefontid 08.30-09.30)
Elisabet Walldén, tfn 0278-250 34 (telefontid 08.30-09.30)
Peter Strömbäck, tfn 0278-251 52 (telefontid 08.00-09.30)