Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommun och Region Gävleborg i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region Gävleborg. 

Det finns möjlighet att enbart ha kontakt med sjuksköterska och läkare eller enbart med alkohol- och drogterapeut. I de flesta fall behöver vården utformas i samverkan mellan sjukvård och kommun.

Behandling vid alkohol- ,drog- eller spelberoende
Vi arbetar både förebyggande och med vård. Bollnäs beroendecentrum erbjuder gruppbehandling där du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra, samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv. 

Beroendecentrum Ungdom
Vi är två alkohol-och drogterapeuter som arbetar med ungdomar och unga vuxna från 13 till 23 år. Du som har frågor eller funderingar är välkommen att höra av dig till oss om du är orolig för någon i din närhet eller själv är i behov av hjälp. Tveka inte – hör av dig!
Vi ger också stöd till oroliga föräldrar och andra vuxna.Ett av våra arbetssätt är Drogfri skola som innebär att vi ger snabbt stöd till missbrukande ungdom/ung vuxen, föräldrar och skolpersonal utifrån en särskild metod och bland annat därför vistas vi på Torsbergsgymnasiet en eftermiddag per vecka.


Anhörig, vänner och arbetsgivare
Anhöriga, vänner, skolpersonal, arbetsgivare och andra som påverkas av någons användande av alkohol, droger eller spel är också välkomna att kontakta oss.

Vi erbjuder följande vårdinsatser vid Beroendecentrum:

 • Abstinensbedömning

 • Läkarkontakt

 • Abstinensbehandling

 • Nertrappning av läkemedel

 • Motivationssamtal

 • Motivationsgrupp

 • Utredning vad gäller riskbruk, missbruk, beroende

 • 12-stegsbehandling

 • HAP-program (haschavvänjning) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar)

 • MET - bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal

 • Eftervårdsgrupp

 • Återfallsprevention

 • Sorgbearbetning

 • Behandling av spel om pengar

 • Anhörigbehandling enligt CRAFT

 • Förebyggande arbete ANDT och Drogfri skola

 

Blankett för ansökan till socialtjänsten om behandling hos alkohol- och drogterapeut vid Bollnäs beroendecentrum: Ansökan beroendecentrum

 

Öppettider
Måndag – fredag 08.30 – 12.00 och 13.00-15.30

Kontaktuppgifter:
Besöksadress för vuxna och anhöriga: Heden 112, 4 tr
Besöksadress för ungdomar: Heden 112, 4 tr, ingång från baksidan om höger hörn av huset.

För rådgivning och tidsbokning hos alkohol- och drogterapeut ring: 0278-265 38.
Telefontider: måndag – fredag 08.30 – 12.00 och 13.00-15.30

Det går också bra att maila: beroendecentrum@bollnas.se


För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring0278-38041

 

Postadress till Regionens sjuksköterskor och läkare:
Region Gävleborg,
Beroendecentrum,
Heden 112 3 tr -561-,
821 31 Bollnäs

Postadress till kommunens alkohol- och drogterapeuter:
Bollnäs kommun
Beroendecentrum
821 80 Bollnäs

Gemensam besöksadress:
Heden 112, Bollnäs

 

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd någon av våra e-tjänster:

Orosanmälan för vuxen över 18 år, missbruk ( Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten)

Stöd vid missbruk för vuxna över 18 år ( Om du vill ansöka om stöd/vård och behandling vid missbruksproblem)

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år

Tips till dig som är spelberoende eller anhörig
Spelberoendegruppen - Riksorganisation för spelberoende och anhöriga
De hjälper dig som är spelberoende via en självhjälpsgrupp eller på distans.