Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommun och Region Gävleborg i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region Gävleborg. Beroendecentrums adress är Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

Det finns möjlighet att enbart ha kontakt med sjuksköterska och läkare eller enbart med alkohol- och drogterapeut. I de flesta fall behöver vården utformas i samverkan mellan sjukvård och kommun.

Behandling vid alkohol- ,drog- eller spelberoende
Vi arbetar både förebyggande och med vård. Bollnäs beroendecentrum erbjuder gruppbehandling där du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra, samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv.

Beroendecentrum Ungdom
Vi är två alkohol-och drogterapeuter som arbetar med ungdomar. Du som är ungdom och har frågor eller funderingar är välkommen att höra av dig till oss. Om du är orolig för någon i din närhet eller själv är i behov av hjälp, så tveka inte att höra av dig.


Anhörig, vänner och arbetsgivare
Anhöriga, vänner, skolpersonal, arbetsgivare och andra som påverkas av någons användande av alkohol, droger eller spel är också välkomna att kontakta oss.

Vi erbjuder följande vårdinsatser vid Beroendecentrum:

 • Abstinensbedömning

 • Läkarkontakt

 • Abstinensbehandling

 • Nertrappning av läkemedel

 • Motivationssamtal

 • Motivationsgrupp

 • Utredning vad gäller riskbruk, missbruk, beroende

 • 12-stegsbehandling

 • HAP-program (haschavvänjning) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar)

 • MET - bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal

 • Eftervårdsgrupp

 • Återfallsprevention

 • Sorgbearbetning

 • Behandling av spel om pengar

 • Anhörigbehandling enligt CRAFT

 • Förebyggande arbete ANDT och Drogfri skola

 

Blankett för ansökan till socialtjänsten om behandling hos alkohol- och drogterapeut vid Bollnäs beroendecentrum: Ansökan beroendecentrum

 

Öppettider
Måndag – fredag 08.00 – 16.00

Kontaktuppgifter:
Besöksadress för vuxna och anhöriga: Östra Stationsgatan 15
Besöksadress för ungdomar: Nygatan 14

Telefonnummer:
Vuxenterapeut 1: 0278-254 65
Vuxenterapeut 2: 0278-254 67
Vuxenterapeut 3: 0278-254 56
Ungdomsterapeut 1: 0278-254 66
Ungdomsterapeut 2: 0278-269 70

För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring: 0270-77031