Biståndshandläggaren är den inom socialtjänsten som ansvarar för behovsbedömning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och  SoL (socialtjänstlagen).Behovsbedömningens huvudsyfte är att fatta beslut om vilka hjälpinsatser som behövs utifrån den enskildes behov. Klicka här för att läsa mer om Hjälp enligt LSS och Hjälp enligt SoL.

 

Blanketter för ansökan om insatser hittar du här:

Ansökan om insatser enligt SoL

Ansökan om insatser enligt LSS    

  

Vid ansökan från annan kommun
Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS-insatser i Bollnäs kan du fylla i nedanstående blankett:

Begäran om förhandsbesked för LSS-insatser

 

Biståndshandläggare
Telefontid mellan 08.00-09.30, måndag , onsdag och  fredag.
Du kan även nå biståndshandläggarenheten  via mejl på: bistandshandlaggarenheten@bollnas.se


 

Äldreomsorg
Centrum, Tågmästaren
Lina Andersson, telefon 0278-250 13
 

Björktjära, Brånan, Framnäs, Gärdet, Höglunda, Lottefors,  Röste, Sävsberg, Sävstaås, Söräng
vakant, telefon 0278-250 42
 

Ljungheden, Kvarnvägen 2-4, Ren, Rengsjö, Växbo, Änga
Rigmor Olsson, telefon 0278- 252 91
 

Arbrå, Vallsta
Amanda Lundberg, telefon 0278-256 26
 

Annefors, Granberg, Hällbo, Kilafors, Segersta
Ingrid Forsman, telefon 0278-256 24Vårdplaneringar och uppföljningar särskilt boende
Födelsedatum:
Dag 1-15 vårdplaneringar
Uppföljningar särskilt boende: Gutenberg, Hällagården, Ängslunda
Inga-lill Alfredsson, telefon 0278-255 54
 

Födelsedatum:
Dag 16-31 vårdplaneringar
Uppföljningar särskilt boende: Hamrelund, Karlslund
Ann-Cristin Östling, telefon 0278-256 91
 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning,  SoL, LSS, fördelade utifrån datum, i Bollnäs kommun:

Födelsedatum:
Dag 01-7 Eva Dahlöf  0278- 253 94
Dag 8-15 Siv Holmström 0278-253 40
Dag 16-23 Malin Wallin   0278-25049
Dag 24- 31  Annelie Olofsson 0278- 253 93

 

Chef för biståndshandläggarenheten:Kristina Andersson
Telefon: 0278-255 61 eller e-post: kristina.andersson@bollnas.se
Besöksadress: Stadshustorget 2, Annexet 821 80 Bollnäs

 

Riktlinjer för biståndshandläggning
Riktlinjerna är till för att åstadkomma rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn och att jämn kvalitet säkerställs i handläggningen. Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för stödinsatser som ges enligt myndighetsutövningen. Läs mer här:

pdfRiktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL

pdfRiktlinjer för handläggning  LSS