Demenssjuksköterskan är en resursperson för alla personer med demenssjukdom i Bollnäs kommun. Demenssjuksköterskan är även en resursperson för omvårdnadspersonal som arbetar med personer som har någon form av demenssjukdom.
Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens är du välkommen att kontakta mig. Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd - ta kontakt med mig.

 Lisa facebook

Jag heter Lisa Karlsson och du når mig på telefon: 0278- 253 08. Det går även bra att skicka e-post till elisabeth.karlsson@bollnas.se