Startsida

Aktuellt

  • Skyltar utmed gång- och cykelvägar Vi sätter just nu upp skyltar till viktiga punkter utmed gång- och cykelvägar i Bollnäs stad. Skyltar utmed gång- och cykelvägar
  • ”Människor i världen behöver mat, inte tobak” Idag är det den internationella tobaksfria dagen, den infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobak- och nikotinbruk. Temat för år 2023 är ”Vi behöver mat, inte tobak”. ”Människor i världen behöver mat, inte tobak”
  • Möjligheten till bruk av lustgas begränsas på allmän plats Användningen av lustgas som berusningsmedel har de senaste åren ökat betydligt bland barn och unga. Möjligheten till bruk av lustgas begränsas på allmän plats

Självservice

Evenemang

Sidfot