Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

 

Ny extrastÃd Logotyp BollnÃs 736d0EU flagga EurSocfond small

 

eXtra stöd i Bollnäs är ett av tio delprojekt i eXtra stöd  i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspartners i Bollnäs är; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan adjungerande till den lokala styrgruppen.

Projektägare: Region Gävleborg

Delprojektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-06-30

Målgruppen i det lokala projektet i Bollnäs är utrikesfödda kvinnor 25- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Målsättningen är att deltagarna, genom individuellt stöd och lösningar, ska få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter för praktik eller  studier.

Deltagarna får exempelvis stöd i sin språkutveckling, möjlighet att öva praktisk svenska, grundläggande teknik i sömnad och handarbete, inblick i arbetsmarknaden och det svenska samhället samt stöd i att söka arbete. 

Aktiviteterna och hela projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling. Det gäller alla projekt som stöds av Europeiska Socialfonden. 

Metoder

Metod gällande utveckling av socialkompetens (MASS). 

7:20 metoden. Ett förhållningsätt för att arbeta med människor i utveckling och förändring, där förändringen är grundat i den enskilde individen.

Information
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift
Arbetsförmedlingen 
eXtra stöd i Gävleborg- Region Gävleborg

Hitta till oss:
Heden 128
821 31 Bollnäs
Karta

Delprojektledare
Emma Göllas
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Mob: 073-065 54 77
E-post: emma.gollas@bollnas.se

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson
Långgatan 26
Mob: 070-2580688
E-post: ewamarianne.jorsson@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Kristina Svensk 
Heden 128
Mob: 070-549 55 41
E-post: kristina.svensk@bollnas.se

Handledare
Lena Norling
Heden 128
Mob: 070-327 55 07
E-post: lena.norling@bollnas.se

Handledare
Emma Larsson
Heden 128
Mob: 070-365 16 49
E-post: emma.larsson@bollnas.se

Administratör
Maria Platzgummer
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Mob: 070-216 23 82
E-post: maria.platzgummer@bollnas.se

 

 

Delprojektledare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77