Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs Familjecentrum är en verksamhet som riktar sig till dig som blivande förälder, förälder och ditt barn. Det är en hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande verksamhet. 

Familjecentrum är en samverkan mellan Region Gävleborg, Aleris och Bollnäs kommun som drivs i gemensamma lokaler på Gärdet. 

  • Här gör du ditt mödravårdsbesök under graviditeten och fortsätta på någon av barnavårdscentralerna (BVC) när barnet är fött.
  • Du är välkommen till öppen förskola dit du och ditt barn (upp till 6 år) tillsammans är välkomna.
  • Du kan få råd och stöd av barn- och familjehälsan och av socialtjänstens förebyggande insatser.
  • Vi erbjuder olika former av föräldragrupper.
  • Du som förälder kan också själv starta en grupp eller träffas och diskutera olika frågor.
  • Här kan du prata och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
  • På barnmorskemottagningen finns gynekologisk cellprovskontroll och preventivmedelsrådgivning.
  • BB-mottagning
  • Ungdomsmottagning - UMO - för ungdomar mellan 13 och 23 år. 
  • Ultraljud på gravida.


Vi finns på Facebook – Bollnäs Familjecentrum

 

 

Dela på Facebook