Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs Familjecentrum är ett samarbete mellan Region Gävleborg,  Baldersnäs Din hälsocentral och Bollnäs kommun.

På Familjecentrum finns:

  • Mödrahälsovård - barnmorskemottagning
  • Barnavårdscentraler (BVC)
  • Öppen förskola
  • Barn- och familjehälsan

Genom samverkan vill vi:

  • erbjuda en mötesplats för alla barn och föräldrar i Bollnäs
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • erbjuda lättillgängligt stöd på ett tidigt stadium
  • ge information om hur samhället fungerar
  • ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans