Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Feriearbete för sommaren 2020 kan sökas av skolungdomar, hemmahörande i Bollnäs kommun, som är 16 år och inte har barnbidrag under sommaren 2019 samt de som är 17 år. Det vill säga skolungdomar födda 2002-06-01—2004-06-30. Har du haft feriearbete tidigare har du inte möjlighet att få det igen.

Platserna lottas ut eftersom det brukar vara fler sökande än platser. I den mån det är möjligt kommer äldre sökande att prioriteras.

  • Inom kommunen finns främst feriearbete inom äldreomsorgen, men det finns också platser inom andra områden, t ex omsorgen om personer med funktionsnedsättning, förskola/fritids, skötsel av idrottsplatser, badplatser, parkskötsel och att arrangera aktiviteter för barn och andra ungdomar.
  • Arbetsplatserna är förlagda i hela kommunen och fördelningen kommer, i den mån det är möjligt, att ske med hänsyn till boendeort och kommunikationer.
  • Arbetet är på totalt 60 timmar och arbetstiden kan vara förlagd antingen fyra timmar per dag i tre veckor eller sex timmar per dag i två veckor beroende på vad som passar arbetsplatsen bäst.
  • Lönen är 77 kr per timme inklusive semesterersättning.

Vanliga arbetsuppgifter inom kommunens verksamheter:

Äldreomsorg (ÄO): Du som arbetar inom äldreomsorgen kommer att umgås med de äldre genom att delta i promenader, vara med under måltiderna, läsa tidning, spela spel, duka, plocka disk och enklare städning, m m.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF): Du som arbetar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer att vara sällskap till våra brukare genom till exempel promenader och utflykter, samtala, spela spel, läsa och enklare städning, mm.

Förskola/Fritids: Du som arbetar inom förskola och fritids kommer att leka med barnen, lyssna, spela spel, läsa böcker, vara stöd vid påklädning och hjälpa till att duka av och på bord. Var beredd på att vara både inne och ute (kläder efter väder). Följa med på utflykter i närheten och skogen. Eventuellt andra arbetsuppgifter som att måla lekstugor eller liknande.

Idrottsplatser och badplatser: Du som arbetar på våra idrottsplatser och badplatser kommer att arbeta utomhus med att rensa ogräs, städning och enklare målningsarbete.

Park och fastighet: Du som arbetar inom park och fastighet kommer att arbeta med park- och trädgårdsarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen: Du som får jobb som aktivitetsledare kommer att vara med och arrangera och leda fritidsaktiviteter för barn och unga. Här finns det flera olika arbeten att välja mellan:

Aktivitetsledare på fotbollsfritids - Leda övningar och lekar med fotbollsinriktning för sommarlovslediga barn på olika fotbollsplaner i Bollnäs Kommun.
• Skapa struktur och ordning under aktiviteterna
• Planera, plocka fram utrustning, utrustningsvård

Aktivitetsledare på fritidsbanken på turné - Leda aktiviteter för sommarlovslediga barn som genomförs på olika bostadsområden i Bollnäs Kommun.
Utrustning att använda till aktiviteterna tas med från Fritidsbanken.
• Vara delaktig i övningar och lekar
• Skapa struktur och ordning under aktiviteterna
• Planera, plocka fram utrustning, utrustningsvård

Aktivitetsledare på skatefritids - Leda aktiviteter för sommarlovslediga barn som genomförs på Skateparken vid Solrosen. Arbetet kräver tidigare skatekunskaper.
• Leda Skateskola
• Skapa struktur och ordning under aktiviteterna
• Planera aktiviteter, plocka fram utrustning, utrustningsvård

Enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret för de ungdomar som erbjuds arbete med barn (det ska inte lämnas in vid ansökan, de som erbjuds en plats får mer information).

OBS!! Asylsökande ungdomar måste ha samordningsnummer samt tillståndet AT-UND (ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd).

Ansökningstiden är mellan 21 februari- 20 mars. Ansökan görs via:
Ansökan om feriearbete

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Susan Almé, Personalkontoret, via tfn 0278-251 21 eller e-post susan.alme@bollnas.se.

Dela på Facebook