Flyktingverksamheten har tre huvuduppgifter

Flyktingmottagning
Ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet för personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Integrationsstrategi
Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Informationsverksamhet
Information i flykting/invandrar frågor till olika organisationer, skolor, enskilda medborgare o.s.v.

Läs Bollnäs kommuns integrationsstrategi här


Ansökan 
Ansökan om medel för Insatser och samverkan som stärker integration i kommunen
- Information om ansökan om medel för insatser och samverkan
Delrapportering
- Slutrapportering
- Ansökan om förlängning/förändring av statlig ersättning

Verksamhetschef
Dino Hadzizulfic
Skicka e-post
0278-255 06