Integration sker genom ökad förståelse för andra och genom möten mellan människor. I samarbete med andra aktörer satsar vi på att skapa och utveckla mötesplatser, både i egen och andras regi.

Vi driver Mötesplats Gärdet som består av två kvarterslokaler på Polacksgatan 6 och Polacksgatan 8. Dessa lokaler lånar vi ut till verksamheter, föreningar och organisationer för aktiviteter som främjar integration.

Följ gärna Mötesplats Gärdet på Facebook

Enhetschef
Sandra Tynell
Skicka e-post
0278-256 82

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Vill du boka besök
Kontakta oss