Villkor för ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår med en summa per utbildningsdag, vilken skall omfatta minst 6 timmar á 60 minuter. För halvdagskurser eller kvällskurser erhålls bidrag med halva beloppet under förutsättning att omfattningen är minst 3 timmar á 60 minuter. Bidrag utgår för kurser anordnade lokalt eller på distrikts-/riksnivå.

Lokala kurser skall vara planerade samt för respektive kurs ledas av för ändamålet kompetent ledare.

Distrikts- respektive riksomfattande kurser skall vara sanktionerade av respektive organisation.

För varje genomförd kurs skall kursplan samt deltagarförteckning och/eller kursintyg upprättas.

Bollnäs kommun kan begränsa ersättningen för ledarutbildningsdagar i förhållande till omfattningen av föreningens verksamhet.

Kommunalt ledarutbildningsbidrag utgår inte till kurser anordnade i studiecirkelform.

Från och med 2018 är bidragsbeloppet 300 kr/halvdag och 600 kr/heldag

Ansökan
Föreningen lämnar i samband med aktivitetsbidraget, senast 25 augusti och 25 februari, en redovisning över antalet genomförda kursdagar/halvdagar på för ändamålet avsedd blankett.

Kontroll av verksamhetsbidraget
Bollnäs kommun kommer att genomföra kontroller av föreningar vid varje ansökningstillfälle. Detta innebär att ansökningarna för aktivitetsbidraget och ledarutbildningsbidraget skall kunna verifieras med underlag i form av närvarokort för aktivitetsbidraget, samt kursintyg, deltagarförteckning där det framgår datum, plats och tid för respektive kurs avseende ledarutbildningsbidraget

Ansökningsblankett (Pdf 58kb)

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster