Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

  Grön kvadrat med mål nummer 3. God hälsa och välbefinnande.

Ta kontakt

Det är omöjligt för någon att se på utsidan hur någon egentligen mår. Ibland kan det finnas små tecken på förändringar i en persons beteende som kan visa att hen inte alls mår så bra som hen säger. Psykisk ohälsa har många orsaker. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt! När vi vågar ställa frågan så har det också visat sig att vi kan få personen att skjuta upp planen och att självmord går att förebygga.

Men hur ska jag göra?

Du behöver inte göra så mycket. Du behöver mest lyssna. Du tar dig tid för samtal. Du frågar om det är okej att berätta om vilka tecken du sett att hen inte verkar må så bra. Du erbjuder din hjälp. För en person som funderar på att ta sitt liv kan detta vara livsavgörande. Att du ser hen och att du bryr dig om hen kan innebära att planen tillfället ställs åt sidan och hen orkar fortsätta leva. Om situationen är akut så ringer du 112.

Visa att du bryr dig och vill lyssna

Att inleda ett samtal med en person som verkar må dåligt kan, för många, kännas lite jobbigt till en början. - ”Vad ska jag säga?”- ”Hen vill kanske inte prata” osv. Men det viktiga är att vi gör det ändå! I det de flesta fall kan det kännas som att bördan blir lättare att bära, bara genom att någon frågar, och att personen då har en möjlighet att dela med sig av det jobbiga. – ”Delad glädje, dubbel glädje. Delad börda är hälften så tung!” 

Att skapa ett förtroende är A och O för ett bra samtal. Det är viktigt att du visar med ditt kroppsspråk att du är intresserad och bryr dig.  Det kan vara, exempelvis, genom att ha ögonkontakt, och vara genuin i det du säger.  Tänk att din inställning skall vara fördomsfri och öppen. Ställ gärna frågor som -” Hur har du det?”, -”Har det hänt något?”. Även mer allmänna frågor som ”Vad gjorde du igår?”, där svaret ja eller nej undviks, kan vara en start på ett bra samtal. ”Varför?” kan upplevas som ifrågasättande, och är därför bra att hoppa över. Var inte orolig för tystnad. Ibland kan var och en behöva tid till att tänka efter, och reflektera över vad som sagts. Låt samtalet få ta tid. 

Lyssna efter positiva inslag i samtalet där du kan fiska upp och belysa detta. Inge hopp och uppmuntra! 

Våga fråga om självmord 

Det finns en myt om att fråga om självmord kan ”väcka den björn som sover”. Det är tvärtom. Genom att fråga visar du att du är en medmänniska, att du bryr dig om och att du ser. Ifall den du pratar med säger att den funderar på döden kan man snabbare fånga upp problemet och få hjälp. 

Du kan fråga: ”Är det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt på hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga. 

De flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har fångat upp budskapet. De som antyder självmordsplaner tror nämligen ofta att de är tydligare än vad de är. 

När någon med självmordstankar plötsligt verkar må bättre är det en varningssignal. En del lugnas och stärks när de efter en lång tvekan tagit beslut om hur och när självmordet ska ske. Omgivningen kan uppfatta att de mår bättre och lugnas men lugnet kan istället vara en viktig varningssignal. 

Sök hjälp

Likväl att en behöver hjälp när en drabbas av hjärtinfarkt, behövs hjälp när en drabbas av akut psykisk ohälsa. Som medmänniska kan du tala om att det finns hjälp att få och du kan tillsammans med den drabbade prata om hur du kan vara ett stöd. Har du möjlighet så erbjud att följa med och söka hjälp. Försök se till att personen känner sig lugn, stanna kvar och kontakta gärna någon som hen är trygg med. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen, se det som ett nödläge- ring 112 eller åk till psykiatrisk akutmottagning på närmaste sjukhus. 

Om du eller någon du känner, inte mår bra eller har problem så finns här en lista på telefonnummer och webbsidor till verksamheter dit du kan vända dig. Mer information finns också under Kris och hjälp och Barn och unga.

Här finns råd om hur du kan närma dig någon som inte verkar må bra och som du är orolig för. Där finns också kontaktuppgifter som du kan sprida vidare till någon som behöver det.

Vart går det att få hjälp?

Vid nödsituation med fara för liv, egendom, miljö eller vid pågående brott – Ring 112

SOS-alarm har även en app som är möjlig att ladda ner till telefonen för att det ska vara lättare att lokalisera från vart du ringer till exempel vid en olycka. Mer information om appen finns här. 

För att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser – Ring 113 13

Polisen vid icke akuta ärenden – Ring 114 14

Sjukvårdsrådgivning – Ring 1177

Hjälp och stöd

Mind. Självmordslinjen, kl 06-24
Ring 901 01

Mind. Föräldralinjen, vardagar kl. 10-15 samt torsdagar kl. 19-21
Ring 020-85 20 00

Mind. Äldrelinjen, vardagar kl. 10-15
Ring 020-22 22 33

Bris, barnens telefon, alla dagar k. 14-21
Ring 11 61 11

Bris, vuxnas telefon, om barn, vardagar kl. 9-12
Ring 077-150 50 50

Bris, vuxna. Stödlinje för idrottsledare, vardagar kl. 9-12
Ring 077-440 00 42

Jourhavande medmänniska, alla dagar kl. 21-06
Ring 08-702 16 80

Svenska kyrkans jourtjänst, vardagar kl. 13-21, helgdagar kl. 16-21
Ring 031-80 06 50

Jourhavande präst, vardagar kl. 21-06
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst

Jourhavande präst, chatt, söndag till torsdag kl. 20-24
Klicka vidare på ”Chatta”.

Röda korsets Jourhavande kompis, chatt vardagar kl. 18-22, lördag-söndag kl. 14-18
Gå in på: rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis

Umo, Ungdomsmottagningen, för unga 13-25 år
Klicka vidare på ”Att ta hjälp”.

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, alla dagar kl. 19-22
Ring 020-18 18 00

Dela på Facebook