Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De sammanträder en gång i månaden, förutom i juli och augusti. Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget och skatt. Beredningen av de ärenden som beslutas av fullmäktige görs av kommunstyrelsen.

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45