Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. De bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45