Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer.
En del får veta att de har adhd när de går i förskolan eller i skolan, andra när de är vuxna. Orsakerna till adhd är inte helt kända, men forskning talar för att ärftlighet har stor betydelse. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter.
Det finns annat som också är vanligt vid adhd. Man kan ha:

  • Svårt att läsa och skriva
  • Svårt med vissa rörelser
  • Snabba humörsvängningar
  • Svårt att ta instruktioner


Adhd ser också olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom.
Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Man brukar uppleva mindre problem när man blir äldre, allt eftersom man lär sig mer om hur man fungerar och hittar egna lösningar för att klara olika situationer.

Vill du veta mer om ADHD?
1177 om ADHD
UMO om ADHD
Riksförbundet Attention om ADHD
Kunskapsguiden om ADHD

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Bollnäs familjecentrum
Elevhälsa
UMO Bollnäs (ungdomsmottagning)
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster