Mobbning är inte en enstaka händelse utan det är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan vara att uteslutas ur kamratkretsen, bli illa behandlad, förtryckt, utsatt för ryktesspridning. Mobbning kan även ske via internet.

Vill du veta mer om mobbning, gå in på:
Barn och elevombudet
UMO om mobbning
1177 om mobbning
För att veta hur skolan jobbar mot kränkande behandling kan du gå in på  skolans hemsida och läsa din skolas Likabehandlingsplan.
Friends är en organisation som samarbetar med skolor i hela landet för att stoppa mobbning. 

Hitta hjälp-hit kan du vända dig
Du som elev eller förälder, ta i första hand kontakt med en vuxen på skolan. Skolan har skyldighet att utreda och se till att mobbningen upphör.
Elevhälsa

Här hittar du blanketter och e-tjänster