De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Olika typer av beroenden:

  • Alkoholism och drogmissbruk
  • Matmissbruk
  • Sexberoende
  • Spelmissbruk
  • Anorexia nervosa , ätstörningar
  • Självskadebeteende


En likhet mellan ätstörningar och drogmissbruk är att missbruket tvångsmässigt utvecklas mot ett starkare beroende utan hänsyn till den egna hälsan. Trots allvarliga komplikationer har människor som missbrukar svårt att överge sitt missbruk.

Innan kroppen och hjärnan har växt färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol och droger kan ge. För att skydda den som är ung finns därför åldersgränser för när man får köpa alkohol. Att dricka alkohol eller använda droger kan leda till att man hamnar i riskfyllda situationer. Det kan t.ex. vara olycka, bråk/misshandel, att man har sex när man inte vill eller sexuella övergrepp. Du kan även bli beroende av alkohol eller droger

Vill du veta mer och riskbruk och missbruk:
UMO om missbruk
1177 om missbruk

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

UMO Bollnäs  (ungdomsmottagning)
Elevhälsa
Beroendecentrum
BIG -stödgrupper för barn
Socialtjänsten barn och unga

Här hittar du blanketter och e-tjänster