Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom. Tankar på självmord kan då fungera som en ventil som ger tillfällig lättnad ifrån det svåra. Att må så dåligt att man överväger att ta sitt liv är vanligare än man kan tro.

Ofta går självmordstankarna över efter ett tag och lämnar plats åt andra lösningar. Men i situationer när man mår mycket dåligt och känner stor hopplöshet kan de stanna kvar och bli något man brottas med under en längre tid eller i återkommande perioder. Tankarna blir ett uttryck för att man har det mycket svårt och mår mycket dåligt. Allt kan kännas hopplöst och man kan känna sig värdelös eller övergiven. Man kan ha känslan av att bära på ett stort mörker inom sig som man upplever att ingen annan kan se eller förstå.

Man kan ha förlorat någon eller något. Självmordstankar kan ibland komma i samband med en stor förlust. Det kan vara av en närstående eller en relation. Kanske har man varit tvungen att lämna sitt invanda sammanhang, som till exempel sitt hemland eller familj, och upplever en stor tomhet.

I sorgen efter en närståendes död är det inte ovanligt att man under en period känner att det egna livet inte är värt att leva. Det kan handla om skuld över att man själv har överlevt eller rädsla för den tillvaro som väntar. Känslorna hör ihop med det man varit med om och man kan behöva stöd för att orka se att det finns ett liv efter sorgen.

Självmordstankar kan också komma i samband med en personlig kris där man blivit sjuk eller upplever att man har misslyckats, blivit kränkt eller mobbad. Kanske har man fått ekonomiska bekymmer, riskerar att förlora eller har förlorat sitt arbete.
Ibland är självmordstankarna en del av att man har varit med om en hemsk händelse som till exempel en olycka, naturkatastrof, blivit misshandlad eller våldtagen.

Ibland förstår man inte varför
Det är inte alltid man förstår varför man har tankar på självmord. Man hittar inte någon speciell anledning till varför man känner som man gör eller att man inte ens borde ha självmordstankar. Kanske tycker man att man borde vara stark nog att klara av sociala problem, extremt hög arbetsbelastning eller att leva i en relation där man inte trivs. När man inte orkar med de krav man ställer på sig själv kan man känna sig misslyckad som person och det kan leda till självmordstankar.

Kan höra ihop med en depression
Ofta kan känslorna och självmordstankarna höra ihop med att man har en depression. Om man är nedstämd eller har stark ångest kan man ibland ha svårt att orka med även händelser som man vanligen inte uppfattar som påfrestande. Om man är nedstämd är det också lättare att man tar på sig skuld och nedvärderar sig själv som människa. Man kanske väljer att dra sig undan från andra människor och det kan leda till att man förlorar gemenskap som annars betyder mycket.
Stark ångest kan vara en annan anledning till att man har självmordstankar. Det kan handla om en önskan att bli fri från ångesten och må bra. Kanske upplever man ångesten som så plågsam att man söker efter en utväg.

Känslor av skuld eller skam
Känslor av skuld eller skam är vanligt när man bär på självmordstankar eller mår psykiskt dåligt. Man kan känna skuld för att man inte orkar ta tag i sin situation eller för att man tror att man är ensam om att inte klara av sitt liv. Att känna sig svag, misslyckad och maktlös kan leda till att man känner skam.
Man kan behöva hjälp att reda ut vad man själv bör ta ansvar för, vad man kan försöka släppa och vad man kan försöka lära sig att leva med.

Vill du veta mer om självmordstankar
1177 om självmordstankar

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Elevhälsa
Bollnäs familjecentrum
UMO Bollnäs (ungdomsmottagning)
BUP 
Självmordslinjen 
SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Här hittar du blanketter och e-tjänster