Vi erbjuder högskolepraktik på flera av våra förvaltningar under sommaren 2019. Arbetsuppgifter och inriktning på utbildning varierar beroende på praktikplats.

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen

Bollnäs sporthall: Träningsgenomgångar i gym, kundservice, administration och receptionsarbete samt lokalvård vid Bollnäs Sporthall.

Aktivitetsledare mot Fotbolls-fritids: Leda feriearbetande ungdomar samt planera och genomföra Fotbollsfritids.

Aktivitetsledare mot Fritidsbanken på turné: Leda feriearbetande ungdomar samt planera och genomföra Fritidsbanken på turné.

Ungdomscoach: Vägleda och bemöta ungdomar och stärka det sociala samspelet. Du ska vara insatt i dagens ungdomskultur och förstå begreppet respekt samt att människor har olika sätt att fungera samt kommunicera.

Du ska på platsen Solrosen tillsammans med ett mindre arbetslag skapa aktiviteter utifrån önskemål och behov på platsen, tillsammans med och för deltagare. Tillgång till material finns via Fritidsbanken.

Bra om du har grundlig kunskap i skatekultur och fotboll.

Samhällsbyggnadskontoret

Natur- och vattenvård: Delta i aktuella inventerings- och återställningsarbeten i kommunens vattendrag.

Samhällsplanering: Arbete med framtagande av underlag för kommande översikts- och detaljplaner.

Miljö- och hälsoskydd: Delta i förekommande inventerings- och utredningsarbete t ex enskilda avlopp, vattentäkter m m.

Kommunstyrelseförvaltningen

Personalkontoret: Personalarbete. Efterfrågad utbildning är personalvetarprogrammet.

Bollnäs Konsthall: Utställningsvärd/butik. Information och kassahantering. Öppethållande av konsthallen och försäljning i muséets butik. Personen bör vara ansvarstagande, utåtriktad och konstintresserad.

Bollnässtaden/Muséet: Guide och informatör. Värdskap/guidning i muséets permanenta utställning Bollnässtaden om Bollnäs lokalhistoria. Bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Världsarvet-Hälsingegårdar på Gästgivars i Vallsta & Besökscentrum på Träslottet: Guide/turistinformatör Kassahantering. Personen bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Turistbyrån: Uppdatera turistinformation på sociala medier, bemöta och vägleda turister som kontaktar turistbyrån.

Bibliotek: Bokuppsättning, administration, ”kund”-möten, uppackning, märkning, arbete i bibliotekets databaser, statistik etc.

Kulturenheten: Leda feriearbetande ungdomar som arrangerar aktiviteter för andra ungdomar. Pedagogisk kunskap och gärna med någon form av ungdomsinriktning eller serviceinriktning i sin högskoleutbildning.

Kvalifikationer

Utbildningen får inte vara avslutad. Praktikplatserna går i första hand till de som bedriver studier på heltid.

Ansök om högskolepraktik