Vad är legionella? Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer i sötvatten i naturen. Bakterien kan orsaka Legionärssjuka och Pontiacfeber. Bakterien tål inte höga temperaturer.
 
Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom och går över av sig själv.
 
Legionärsjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.
 
Vem insjuknar: Sannolikt kommer alla någon gång i kontakt med legionellabakterier men endast ett fåtal insjuknar. Forskning visar att nedsatt immunförsvar, rökvanor, spritvanor och ålder har betydelse för benägenheten att utveckla sjukdomen. Män insjuknar oftare än kvinnor. Bakterien kan generellt ses som ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret – de flesta av oss får nog ganska ofta i oss legionellabakterier utan att bli sjuka.
 
Antal fall per år: Varje år rapporteras 100-150 fall av legionellainfektion i Sverige, varav hälften har smittats utomlands.
 
Var finns bakterien: Bakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. En hög smittdos anses öka risken för insjuknande. Under +18° C sker ingen tillväxt och över +50° C dör bakterien. 
 
Spridning: Legionellabakterier kan följa med vattendimma som uppstår vid t ex duschning. För att bli sjuk krävs att bakterierna kommer ner i lungorna. Man kan inte få legionärsjuka genom att dricka vatten med hög halt av legionellabakterier. Det är ingen risk för spridning från person till person.
 
Förutsättningar för tillväxt, riskplatser: Goda förutsättningar för bakterien att växa till finns där vatten under lång tid hålls vid en temperatur mellan 18 och 45° C. Detta kan förekomma i otillräckligt uppvärmda varmvattenberedare, i beredare där temperaturskiktning kan uppstå, i blindledningar på varmvattensystemet, luftfuktare, bubbelpooler mm. Även i duschslangar och munstycken där vattentemperaturen är låg kan tillväxt ske. Duschmunstycken i plast med små hål utgör en större risk för tillväxt och spridning. I stora komplicerade varmvattensystem är risken större än i enklare system.
 
Åtgärder: Om man håller en så hög vattentemperatur i varmvattenberedaren (minst +60° C) att vattentemperaturen ända ut till spolmunstycket håller minst 50° C undviks att bakterien får möjlighet att tillväxa. 
 
Sanering sker genom att spola varmvattensystemet med hetvatten. Det är bra att spola igenom duschen med varmt hett vatten i några minuter om den inte blivit använd på ett tag, t.ex. i sommarstugan eller om du varit bortrest några dagar.
 
Tiden för att avdöda legionellabakterierna varierar med temperaturen. Vid +50° C avdödas 90 % på 5-10 timmar, vid+ 60° C på 10 minuter och vid +70° C på 10 sekunder.
 
 
 
Kontakt:
Björn Walldén (telefontid 8.30-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se