Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun står inför ett generationsbyte där vi inom de närmaste åren kommer att behöva rekrytera ett stort antal nya medarbetare. De områden där vi har störst behov är inom socialförvaltningen i form av omvårdnadspersonal och  inom individ- och familjeomsorgen. Skolan och förskolan är ytterligare områden där vi kommer att ha stora behov av att rekrytera.

Länkarna är klickbara och går till nästa nivå med information om respektive område:

Socialförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool

Dela på Facebook