Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vår ambition är att våra medarbetare ska hålla sig friska! Vi arbetar aktivt för att främja hälsan hos våra medarbetare. Vi arbetar på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Det gör vi genom att öka kunskapen och medvetenheten om friskfaktorer som bidrar till god hälsa och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi ska systematiskt identifiera och stärka friskfaktorer som är viktiga för att stimulera trivsel, utveckling och prestation.

Dela på Facebook