Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter och 29 ersättare.
De sammanträder en gång i månaden förutom i juni och juli.
Kommunens förvaltning leds av Kommunstyrelsen.
 

S

Arbetarepartiet socialdemokraterna

14

BP

Bollnäspartiet

7

M

Moderata samlingspartiet

4

MP

Miljöpartiet de gröna

1

 

Summa 26

C

Centerpartiet

5

L

Liberalerna

4

V

Vänsterpartiet

3

KD

Kristdemokraterna

1

SVP

Sjukvårdspartiet

1

 

Summa 14
SD Sverigedemokraterna

5

 

Total

45

 

Förtroendevalda:
Kristoffer Lindberg, Ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Mona Thoresson, förste vice ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Anna-Maria Forssell Mörk, Carina Östansjö, andree vice ordförande - Liberalierna
Carina Östansjö, andree vice ordförande - Liberalierna
Marie Centerwall, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Erika Engberg, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Fredrik Skoglund, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Lena Sundh Berglund, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Jan Lahenkorva, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Shida Kinuka, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Fredrik Nilsson, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Marzavan Arafat, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Helena Englund, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Sven-Inge Hallström, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Pia Sarstedt, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Jan-Olov Skoglund, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vakant, Ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Markus WengelinVakant, Ledamot - Bollnäspartiet
Benny Engberg, Ledamot - Bollnäspartiet
Irene Frank, Ledamot - Bollnäspartiet
Oskar Myrberg, Ledamot - Bollnäspartiet
Cecilia Widéen, Ledamot - Bollnäspartiet
Ann Zewgren, Ledamot - Bollnäspartiet
Bengt Olof Staffas, Ledamot - Bollnäspartiet
Roy Vonborg, Ledamot - Moderata samlingspartiet
Åsa Äng Eriksson, Ledamot - Moderata samlingspartiet
Johan Persson Bång, Ledamot - Moderata samlingspartiet
Mattias Lindblom, Ledamot - Moderata samlingspartiet
Johan Toll, Ledamot - Miljöpartiet de gröna
Marina Nilsson, Ledamot - Centerpartiet
Bengt-Olov Renöfält, Ledamot - Centerpartiet
Kenneth Nilshem, Ledamot - Centerpartiet
Elisabeth Johansson, Ledamot - Centerpartiet
Thomas Backan, Ledamot- Centerpartiet
Yanina Westergren, Ledamot - Liberalierna
Daniel Didricksson, Ledamot - Liberalierna
Peter Nordebo, Ledamot- Liberalierna
Vakant, Ledamot - Liberalierna
Anna-Lena Vestin, Ledamot - Vänsterpartiet
Göran Jansson, Ledamot - Vänsterpartiet
Anders Bergsten, Ledamot - Kristdemokraterna
Sven-Åke von Veh, Ledamot -  Sjukvårdspartiet
Fredrik Hellberg, Ledamot -  Sverigedemokraterna
Jonatan Lindgren, Ledamot -  Sverigedemokraterna
Kenneth Nyman, Ledamot -  Sverigedemokraterna
Annika Netsö, Ledamot -  Sverigedemokraterna
Ellinor Netsö, Ledamot -  Sverigedemokraterna
Ann-Katrin Samuelsson, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Abdullahi Cadaani Mohamed, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Marianne Wängelin, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Yohannes Michael Mehari, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Birgitta Andersson, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Klas Tallvid, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Jessika Ljusner, Ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Sara Backan, Ersättare - Bollnäspartiet
Erica Söderqvist, Ersättare - Bollnäspartiet
Charlie Östlund, Ersättare - Bollnäspartiet
Nazan Hajo, Ersättare - Bollnäspartiet
Tommy Winqvist, Ersättare - Moderata samlingspartiet
Olof Ceder Bång, Ersättare - Moderata samlingspartiet
Ulrika Dahlberg, Ersättare - Miljöpartiet de gröna
Göran Bergqvist, Ersättare - Miljöpartiet de gröna
Maria Olsson, Ersättare - Centerpartiet
Roger Kvarnäng, Ersättare - Centerpartiet
Nicklas Fredriksson, Ersättare - Centerpartiet
Jan Karlsson, Ersättare - Liberalerna
Charlotta Backström, Ersättare - Liberalerna
Ove Zäll, Ersättare - Vänsterpartiet
Kristoffer Löfgren, Ersättare - Vänsterpartiet
Karin Hallberg, Ersättare - Kristdemokraterna
Andreas Sandsgård. Ersättare - Kristdemokraterna
Ingrid Jonsson, Ersättare - Sjukvårdspartiet
Henrik Olofsson, Ersättare - Sjukvårdspartiet
Dennis Linngård, Ersättare - Sverigedemokraterna
Bo Johansson, Ersättare - Sverigedemokraterna
Maria Furustål-Lundin, Ersättare - Sverigedemokraterna
Tor Jonsson, Revisor - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Leif Jonsson, Revisor - Liberalerna
Åke Fläckman, Revisor - Kristdemokraterna
Gertrud Dagh Hedin, Revisor - Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se kommunens förtroendemannaregister


Medborgarförslag
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Förslagsrätt i kommunfullmäktige regleras i 5 kap 23 § kommunallagen. Den som är folkbokförd i kommunen har förslagsrätt i kommunfullmäktige. Medborgarförslag skall beredas på samma sätt som motioner och i likhet med vad som gäller för motioner skall fullmäktige ha en skyldighet att besluta i ärenden som väcks på detta sätt. På samma sätt som gäller för motioner får medborgarförslag inte röra myndighetsutövning mot enskild och inte heller en fråga som inte ryms inom den kommunala kompetensen.

Klicka här för att lämna in Medborgarförslag/fråga.

 

panorama-sessionssalen

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01