Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter och 29 ersättare.
De sammanträder en gång i månaden förutom i juni och juli.
Kommunens förvaltning leds av Kommunstyrelsen.
 

S

Arbetarepartiet socialdemokraterna

14

BP

Bollnäspartiet

7

M

Moderata samlingspartiet

4

MP

Miljöpartiet de gröna

1

 

Summa 26

C

Centerpartiet

5

L

Liberalerna

4

V

Vänsterpartiet

3

KD

Kristdemokraterna

1

SVP

Sjukvårdspartiet

1

 

Summa 14
SD Sverigedemokraterna

5

 

Total

45

 

Förtroendevalda:

Kristoffer Lindberg (S), ordförande
Marie Centerwall (S), ledamot
Erika Engberg (S), ledamot
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Lena Sundh Berglund (S), ledamot
Jan Lahenkorva (S), ledamot
Shida Kinuka (S), ledamot
Fredrik Nilsson (S), ledamot
Mona Thoresson (S), 1:e vice ordförande
Marzavan Arafat (S), ledamot
Sven-Inge Hallström (S), ledamot
Jan-Olov Skoglund (S), ledamot
Ann-Katrin Samuelsson (S), ledamot
Abdullahi Cadaani (S), ledamot
Markus Wengelin (BP), ledamot
Benny Engberg (BP), ledamot
Irene Frank (--), ledamot
Oskar Myrberg (BP), ledamot
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Ann Zewgren (BP), ledamot
Bengt Olof Staffas (BP), ledamot
Roy Vonborg (M), ledamot
Åsa Äng Eriksson (M), ledamot
Johan P Bång (M), ledamot
Mattias Lindblom (M), ledamot
Ulrika Dahlberg (MP), ledamot
Marina Nilsson (C), ledamot
Bengt-Olov Renöfält (C), ledamot
Kenneth Nilshem (C), ledamot
Elisabeth Johansson (C), ledamot
Thomas Backan (C), ledamot
Yanina Westergren (L), ledamot
Peter Nordebo (L), ledamot
Carina Östansjö (L), 2:e vice ordförande
Jan Karlsson (L), ledamot
Anna-Lena Vestin (V), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Kristoffer Löfgren (V), ledamot
Anders Bergsten (KD), ledamot
Sven-Åke von Veh (SVP), ledamot
Fredrik Hellberg (SD), ledamot
Jonatan Lindgren (SD), ledamot
Kennet Nyman (SD), ledamot
Annika Netsö (SD), ledamot
Ellinor Netsö (SD), ledamot
Marianne Wängelin (S), ersättare
Yohannes Michael Mehari (S), ersättare
Birgitta Andersson (S), ersättare
Klas Tallvid (S), ersättare
Jessika Ljusner (S), ersättare
Ann-Sofie Johansson (S), ersättare
Tomas Burvall (S), ersättare
Sara Backan (BP), ersättare
Erica Söderqvist (BP), ersättare
Charlie Östlund (BP), ersättare
Nazan Hajo (BP), ersättare
Tommy Winqvist (M), ersättare
Jiaman Tang (M), ersättare
Göran Bergqvist (MP), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Maria Olsson (C), ersättare
Roger Kvarnäng (C), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Ulla Burman (L), ersättare
vakant (L), ersättare
Liselotte Öhlén (V), ersättare
Bengt Fahlgren (V), ersättare
Kent Stål (KD), ersättare
Råsie Sigvardsson-Berbres (KD), ersättare
Henrik Olofsson (SVP), ersättare
Ingrid Jonson (SVP), ersättare
Dennis Linngård (SD), ersättare
Bo Johansson (SD), ersättare
Maria Furustål-Lundin (SD), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se kommunens förtroendemannaregister


Medborgarförslag
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Förslagsrätt i kommunfullmäktige regleras i 5 kap 23 § kommunallagen. Den som är folkbokförd i kommunen har förslagsrätt i kommunfullmäktige. Medborgarförslag skall beredas på samma sätt som motioner och i likhet med vad som gäller för motioner skall fullmäktige ha en skyldighet att besluta i ärenden som väcks på detta sätt. På samma sätt som gäller för motioner får medborgarförslag inte röra myndighetsutövning mot enskild och inte heller en fråga som inte ryms inom den kommunala kompetensen.

Klicka här för att lämna in Medborgarförslag/fråga.

 

panorama-sessionssalen

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01