Bollnäs kommun har flera rådgivande organ:

Bollnäs kommunala tillgänglighetsråd är ett råd där kommunen och den lokala Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) samarbetar.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Bollnäs kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar och representanter från kommunen. Representanter i ungdomsrådet väljs av elevråden. Utöver dessa finns också fyra representanter för åldersgruppen unga vuxna, 19-25 år.

Folkhälsorådet ar för det lokala folkhälsoarbetet. Det är rådgivande och initierande för folkhälsopolitiken i kommunen.

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01